LESDATA

ZOMERCURSUS 2023
START: MAANDAG 3 APRIL
AANTAL LESWEKEN: 20

VAKANTIESTOP

MEIVAKANTIE

29 APRIL TM 7 MEI

ZOMERVAKANTIE: 8 JULI TM 20 AUGUSTUS

INHAALWEKEN

WEEK 41
9 OKTOBER T/M 15 OKTOBER 

WEEK 42
16 OKTOBER T/M 22 OKTOBER

HERFSTVAKANTIE: 16 OKTOBER tm 22 OKTOBER

WINTERCURSUS 2023 – 2024
START: 
AANTAL LESWEKEN:

VAKANTIESTOP: 

VOORJAARSVAKANTIE:

INHAALWEKEN

WEEK  

WEEK 

LESREGLEMENT

ALS U ZICH INSCHRIJFT GAAT U AKKOORD MET HET ONDERSTAANDE LESREGLEMENT VAN MOTION TENNIS.

 1. EEN LESUUR DUURT 55 MIN.
 2. CURSISTEN HEBBEN HET EERSTE RECHT OM HET UUR TE BEHOUDEN WAAROP ZIJ REEDS LES HEBBEN.
 3. DE LESSEN ZULLEN ALLEEN GEEN DOORGANG VINDEN ALS DE TRAINER AFBELT OF E-MAILT. DE TRAINER BEOORDEELT OF EEN TRAINING WEL OF GEEN DOORGANG KAN VINDEN. BIJ TWIJFEL DIENT U ALTIJD CONTACT OP TE NEMEN MET DE TRAINER.
 4. ALS DE LESSEN DOOR REGEN GEEN DOORGANG KUNNEN VINDEN, ZAL DE EERSTE LES WORDEN INGEHAALD, DE TWEEDE LES IS VOOR DE CURSIST, DE DERDE WORDT INGEHAALD, DE VIERDE VOOR DE CURSIST ENZOVOORTS.
 5. PRIVÉ LESSEN WORDEN ALTIJD INGEHAALD.
 6. EENMAAL AANGEVANGEN LESSEN DIE DOOR WEERSOMSTANDIGHEDEN MOETEN WORDEN STOPGEZET, WORDEN NIET INGEHAALD.
 7. INDIEN ER LESSEN DOOR EIGEN TOEDOEN GEMIST WORDEN, KAN DEZE WORDEN INGEHAALD MITS ER RUIMTE IS.
 8. ER WORDT GEEN TRAINING GEGEVEN OP OFFICIËLE FEESTDAGEN (KONINGSDAG, HEMELVAARTSDAG, 2E PINKSTERDAG, 1E EN 2E KERSTDAG EN NIEUWJAARSDAG) EN IN DE KERSTVAKANTIE, VOORJAARSVAKANTIE, ZOMERVAKANTIE EN HERFSTVAKANTIE.
 9. INDIEN DE GROEPSGROOTTE ANDERS IS DAN EERDER GENOEMDE CURSUSMOGELIJKHEDEN , DAN ZAL HET TARIEF EN/OF DE LESDUUR NAAR VERHOUDING WORDEN AANGEPAST.
 10. MOTION TENNIS ZAL 1 WEEK VOOR AANVANG VAN DE EERSTE TENNISLES U TELEFONISCH OF PER E-MAIL INFORMEREN IN WELKE GROEP EN TIJDSTIP U BENT GEPLAATST.
 11. IN GEVAL VAN ZIEKTE, BLESSURES ETC. KAN ALLEEN TOT TERUGGAVE VAN HET LESBEDRAG WORDEN OVERGEGAAN ALS DE VRIJGEKOMEN TRAININGSPLAATS INGENOMEN WORDT DOOR EEN ANDER.
 12. UITSLUITEND VOLLEDIG INGEVULDE INSCHRIJFFORMULIEREN ZULLEN IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN. BIJ NIET CORRECT INVULLEN VAN HET FORMULIER ZIJN FINANCIËLE CONSEQUENTIES VOOR REKENING VAN DE CURSISTEN.
 13. MOTION TENNIS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEVALLEN EN EVT. VOORTVLOEIENDE SCHADE, NOCH VOOR DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN EN BLESSURES VAN DE CURSISTEN.
 14. NA HET INSCHRIJVEN VAN EEN CURSUS DIENST HET LESBEDRAG BINNEN 14 DAGEN NA AANVANG VAN DE EERSTE LES OP DE REKENING VAN MOTION TENNIS OVERGEMAAKT TE ZIJN. BIJ HET STUREN VAN EEN 1E HERINNERING WORDT HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VERHOOGD MET € 7,50. BIJ EEN 2E HERINNERING KOMT HIER NOGMAALS € 7,50 BOVENOP, WAARNA HET DOSSIER UIT HANDEN WORDT GEGEVEN AAN EEN INCASSOBUREAU.
 15. IS DE BETALING NIET OVERGEMAAKT BINNEN 30 DAGEN NA AANVANG VAN DE 1E LES ZULLEN DE LESSEN STOPGEZET WORDEN VOOR DE CURSIST.
 16. BIJ TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR CURSIST C.Q. WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER BLIJFT HET TOTALE LESGELD VERSCHULDIGD.